LINKY     STROM   PREZENTÁCIA       MAIL
Ponuka pre podnikateľov    Adresa a Kontakt              

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Univerzitná knižnica

e-vzdelávanie

Publikácie
Knižné publikácie


PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ I.

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ II.

TEORETICKÁ MECHANIKA

MECHANIKA ŽELELZNIČNÝCH TRATÍ

DYNAMICKÉ VÝPOČTY MOSTOV NA
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIACHnázov:                     Pružnosť a pevnosť I

autor:                      prof. Ing. Ján Benčát CSc.

rok vydania:          2006

vydavateľsvto:    EDIS

ISBN:                    80-8070-540-2

Obsah:

Knižná publikácia je určená študentom bakalárskeho štúdia Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj poslucháčom ďalších fakúlt ŽU technického zamerania, kde sa rovnomenný predmet prednáša.
Obsahom predkladanej publikácie je učebná látka prednášaná v 3. semestri príslušných štúdijných odborov bakalárskeho štúdia, je rozdelená do 14. kapitol. Každá kapitola obsahuje teoretickú analýzu danej problematiky a objasňujúce riešené príklady.


názov:                      Teoretická mechanika

autor:                       prof. Ing. Vladimír Feranec CSc.

rok vydania:          

vydavateľsvto:     

ISBN:                    


názov:                      Mechanika železničných tratí I

autor:                       Milan Moravčík, Martin Moravčík

rok vydania:          

vydavateľsvto:   

ISBN:                    


názov:                        Dynamické výpočty mostov na pozemných
                                     komunikáciách

autor:                         prof. Ing. Jozef Melcer CSc.

rok vydania:        
 

vydavateľsvto:
    

ISBN:                   

Obsah:
papII

názov:                      Pružnosť a pevnoť II

autor:                       Ján Benčat

rok vydania:           2009  

vydavateľsvto:     EDIS

ISBN:                       978-80-554-0086-0
Zborníky

        

        

Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta, Komenského 52, 010 26 Žilina
 
   
 

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

  ZBORNÍKY