LINKY     STROM   PREZENTÁCIA       MAIL
Ponuka pre podnikateľov    Adresa a Kontakt              

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Univerzitná knižnica

e-vzdelávanie

Pracovníci
 
meno
telefón
miestnosť
mail
vedúca katedry
doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. ++421 41 513 5600
AE220
daniela.kucharova@fstav.uniza.sk
sekretariát
 Jozefína Bežillová ++421 41 513 5601
AE218
jozefina.bezillova@fstav.uniza.sk
zástupkyňa vedúcej katedry
 doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. ++421 41 513 6273
AE212
maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk
tajomník
 Ing. Daniel Papán, PhD. ++421 41 513 5615
AE213
daniel.papan@fstav.uniza.sk
 
zamestnanci
 prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. ++421 41 513 5612
AE215
jozef.melcer@fstav.uniza.sk
 doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. ++421 41 513 5600
AE220
daniela.kucharova@fstav.uniza.sk
 doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. ++421 41 513 6273
AE212
maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk
 doc. Ing. Gabriela Lajčáková, PhD. ++421 41 513 5649
AE216
gabriela.lajcakova@fstav.uniza.sk
 RNDr. Beatrix Bačová, PhD. ++421 41 513 6215
AE212
beatrix.bacova@fstav.uniza.sk
 RNDr. Michaela Holešová, PhD. ++421 41 513 6275
AE214
michaela.holesova@fstav.uniza.sk
 Ing. Ján Kortiš, PhD. ++421 41 513 5616
AE217
jan.kortis@fstav.uniza.sk
 Ing. Daniel Papán, PhD. ++421 41 513 5615
AE213
daniel.papan@fstav.uniza.sk
 Ing. Zuzana Papánová, PhD. ++421 41 513 5615
AE213
zuzana.papanova@fstav.uniza.sk
 Ing. Veronika Valašková, PhD. ++421 41 513 5606
AE211
veronika.valaskova@fstav.uniza.sk
laboratórium
 Ing. Milan Škarupa ++421 41 513 5630
AFb20
milan.skarupa@fstav.uniza.sk
 Alžbeta Švidraňová ++421 41 513 5632
AFb20
alzbeta.svidranova@fstav.uniza.sk
doktorandi
 Ing. Lukáš Maliar ++421 41 513 5616 AE217 lukas.maliar@fstav.uniza.sk
 Ing. Eva Merčiaková ++421 41 513 5616 AE217 eva.merciakova@fstav.uniza.sk
externí spolupracovníci
 prof. Ing. Milan Moravčík, CSc. ++421 41 513 5613
AE308
milan.moravcik@fstav.uniza.sk
 prof. Ing Ján Benčat, PhD. ++421 41 513 5602
AE308
jan.bencat@fstav.uniza.sk
Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Stavebná fakulta, Univerzitná1, 010 26 Žilina