LINKY     STROM   PREZENTÁCIA       MAIL
Ponuka pre podnikateľov    Adresa a Kontakt              

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Univerzitná knižnica

e-vzdelávanie


Laboratórium KSM je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou katedry. Počas histórie laboratória boli vykonané mnohé významné merania  v oblasti statického ako aj dynamického správania sa konštrukcií.   V súčasnosti je laboratórium vybavené najmodernejšími meracími zariadeniami a vďaka vybaveniu je možné zrealizovať:- statické a dynamické skúšky na mostných konštrukciách


- merania technickej seizmicity


- vykonávať diagnostiku stavebných konštrukciíadresa: Laboratórium stavebnej mechaniky,
           Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

tel:       ++421 41 513 5630

mail:     kmch@fstav.uniza.sk

Priestory laboratória

Realizované merania

Vybavenie laboratória

Snímače mech. veličín
Zosilňovače
realizované merania


SNÍMAČE MECHANICKÝCH VELIČÍN

NÁZOV

TYP

Ks

TECHNICKÉ PARAMETRE

Brüel-Kjaer 8306

akcelerometer

6

Nábojová citlivosť: 9,6 – 9,8 nC/g
Frekvenčný rozsah:  0,3-1000 Hz
Použitie:

Brüel-Kjaer 4508 B 002

akcelerometer deltatron

4

Citlivosť:                  1 V/g
Frekvenčný rozsah: 0,4Hz – 8kHz
Použitie:

KISTLER 9232A

tenzometer

6

Citlivosť:                  -80 pC/ με
Merací rozsah:        ±300  με
Použitie:

Brüel-Kjaer 4500

akcelerometer

3

Citlivosť:
Frekvenčný rozsah:
Použitie:

KISTLER 906 1A

snímač sily

1

Rozsah:          0 – 200 kN
Citlivosť:          0 - 200  -4,26pC/N
                       0 – 20     -4,35 pC/N
Použitie:

BOSCH 270

relatívny snímač

15

Rozsah:          0,01 – 10 mm
Použitie:

MFS 30

priehybomer mechanický

15

Rozsah:          0,1 mm – 30 mm
Použitie:          

SOMET číselníkový priehybomer 30 Rozsah:          0,01 - 10 mm
Použitie:
KB 12 akcelerometer 6 Rozsah:         1 - 250 Hz
Použitie:
KD 35 A akcelerometer 20

Citlivosť:            5 ± 0,3 mV/ms-2
Frekvenčný rozsah:
Použitie:

ZOSILŇOVAČE

NÁZOV

TYP

Ks

TECHNICKÉ PARAMETRE

Brüel-Kjaer 2635

nábojový zosilňovač

5

1 kanálový s možnosťou integrácie

KISTLER 5011 B nábojový zosilňovač 1 1 kanálový
KISTLER 5015A nábojový zosilňovač 3 1 kanálový
Brüel-Kjaer 2692-OI1 nábojový zosilňovač 1 1 kanálový s možnosťou integrácie
Brüel-Kjaer 2693-OI4 nábojový zosilňovač 1 4 kanálový s možnosťou integrácie
ROBOTRON 00042 zosilňovač 11  

Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta, Komenského 52, 010 26 Žilina
 
 
VYBAVENIE LABORATÓRIA
REALIZOVANÉ MERANIA
PRIESTORY LABORATÓRIA