Pozvánka na pracovnú poradu

V prílohe sa nachádza pozvánka na pracovnú poradu, ktorá sa bude konať dňa 17. januára 2013 v priestoroch Žilinskej univerzity.