Operačný program:
Oblasť podpory:

Partner projektu:
Názov projektu:

Kód projektu ITMS:

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR ČR 2007-2013
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Rozvoj přihraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektury

 22410320032

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina


Rýchle linky:


Stránka projektu na FAST VŠB TU, Ostrava
Aktivity - Workshopy - Konferencie
Konferencia 9. 02. 2015 sa uskutočnila ŽU v Žiline konferencia o historických krovoch Žilinského a Moravskoslezského kraja.
Prehliadka Depozitára historických prvkov, Žu v Žiline 01. 12. 2014
Exkurzia do lokality Turčiansky sv. Peter, prehliadka kostol sv. Petra. 26. 11. 2014
Prehliadka Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina 27. 10. 2014 s odborným výkladom Ing. arch. Štefana Krušinského a vložená prednáška PhDr. Dany Kouřilové na ŽU v Žiline na tému Barokní sýpka v areálu zámku Raduň - výsledky průzkumů a rekonstrukce.
workshop Okoličné a Smrečany 21. 10. 2014 Terénny workshop. Najväčší stredoveký krov na Slovensku, kláštor Okoličné.
Hrad Orava 14. 10. 2014. Prehliadka, odborný výklad so spoznávaním historických konštrukcií, prehliadka depozitu prvkov, diskusia o prebehnutých a plánovaných obnovách častí hradu.
Workshop Lietava 02. 10. 2014 Prehliadky hradu Lietava, na ktorom prebieha dlhodobá obnova. Ukážky technológií stavebných prác, prezentácia skúseností s historickými konštrukciami.
Workshop Belá Dulice, Socovce 26. 03. 2014
Přednáška Vodní dílo Nečíz, ŽU v Žiline. 26. 03. 2014 Mgr. Augustinková Lucie, Ph.D.
Přednášky vyučujících Žilinské univerzity v Ostravě 28. 02. 2014
Ing.arch. P. Krušinský, PhD. a Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
Workshop Krovy 2013 Termín: 12. 09. 2013 zameraný na poznávanie historických krovov Kysúc a okolia Žiliny: Turzovka, kostol (1757-59), Petrovice, kostol (1834-44), Turie, kostol (1834-44), Žilina, kostol sv. Barbory (1704-1730), Žilina, kostol sv. Štefana Kráľa (13 stor., barokizovaný).
Výmenný pobyt 06. 09. 2013: Stretnutie v Žiline.
Krovársky Workshop. 12.9.2013
Projektový tým ŽU v Žiline prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

 

 

Riešitelia:
 • Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
 • Ing. Josef Gocál, PhD.
 • Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Ing. Miloš Kekeliak
 • Ing. Renáta Korenková, PhD.
 • Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.

 

Projektový tým FAST VŠB - TU Ostrava Mgr. Augustinková Lucie, Ph.D.
 • Mgr. Knápek Aleš
 • PhDr. Kouřilová Dana
 • Mgr. Kubicová Věra
 • prof. Ing. Martinec Petr, CSc.
 • Ing. Potůček Václav
 • MgA. Šafářová Vendula Ph.D.
 • Ing. Winkler Jiří

 

  design by Zuzana Grúňová. Last update 26.3.2015