Katedrou zabezpečované predmety, bakalársky stupeň štúdia:
Hlavná stránka

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel: +421 41 513 5703, 5704

kpsu@fstav.uniza.sk

Blok AD, prízemie vľavo od hlavného vstupu cez vrátnicu budovy A, Veľký Diel

geodézia a kartografia (2015) / geodézia a kartografia (2015)

bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 2
41B335 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, H, 3

geodézia a kartografia (2009) / geodézia a kartografia (2009)

bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 2
40B322 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 3
40B522 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, H, 3

inž. konštrukcie a dopravné stavby (2015) / staviteľstvo (2015)

bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 1
41B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 4
41B209 Urbanizmus a územné plánovanie 2, 2 - 1 - 0, S, 4
bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 2
41B535 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5
41B309 Inžinierske siete, 1 - 2 - 0, H, 3

inž. konštrukcie a dopravné stavby (2009) / staviteľstvo (2009)

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
40B313 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5
40B309 Inžinierske siete, 2 - 1 - 0, H, 2

inž. konštrukcie a dopr. stavby (2015) / Civil Engineering (2015)

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
41C105 Urban Planning 1, 2 - 1 - 0, S, 4
41C207 Urban Planning 2, 2 - 1 - 0, S, 4
bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
41C303 Chapters of Building Structures 1, 2 - 2 - 0, S, 5
41C307 Engineering Networks, 1 - 2 - 0, H, 3

stavebníctvo (2015) / technológia a manažment stavieb (2015)

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
41B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 4
bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
41B309 Inžinierske siete, 1 - 2 - 0, H, 3
bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
41B535 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5

stavebníctvo (2009) / technológia a manažment stavieb (2009)

len opakovane zapísané predmety
40B106 Inžinierske siete, 2 - 1 - 0, H, 3
40B109 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
40B110 Technické kreslenie, 0 - 0 - 2, H, 1
40B111 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, H, 3
40B313 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5
40B308 Priestorové plánovanie, 2 - 2 - 0, H, 4
bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
40B622 Vybrané kapitoly z KPS 2, 1 - 1 - 0, S, 4
 

pozemné stavby (2015) / pozemné staviteľstvo (2015)

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
41B109 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
41B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 4
41B110 Technické kreslenie, 0 - 0 - 2, H, 2
41B235 Konštrukcie budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
41B236 Typológia 1, 2 - 2 - 0, S, 5

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
41B314 Typológia 2, 2 - 2 - 0, S, 5
41B322 Dejiny architektúry a staviteľstva 2, 2 - 1 - 0, H, 3
41B340 Počítačová podpora projektovania 1, 0 - 0 - 2, H, 2
41B341 Konštrukcie budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
41B309 Inžinierske siete, 1 - 2 - 0, H, 3
41B415 Stavebná tepelná technika, 2 - 2 - 0, S, 5
41B417 Typológia 3, 2 - 2 - 0, S, 5
41B455 Konštrukcie budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
41B418 Počítačová podpora projektovania 2, 0 - 0 - 2, H, 2

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
41B503 Technika prostredia budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
41B504 Ateliér 1, 0 - 0 - 3, H, 3
41B505 Konštrukcie budov 4, 2 - 2 - 0, S, 5
41B519 Stavebná akustika a osvetlenie, 2 - 2 - 0, S, 5
41B508 Základy architektonickej kompozície, 0 - 0 - 2, H, 2
41B605 Ateliér 2, 0 - 0 - 3, H, 3
41B611 Technika prostredia budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
41B627 Budova a prostredie, 2 - 1 - 0, S, 4
41B609 Základy architektonického navrhovania, 0 - 0 - 2, H, 2

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 4
41B704 Konštrukcie budov 5, 2 - 2 - 0, S, 5
41B705 Ateliér 3, 0 - 0 - 3, H, 3
41B706 Technológia stavebných procesov, 2 - 2 - 0, S, 5
41B802 Náklady a ceny v stavebníctve, 2 - 1 - 0, S, 4
41B803 Poruchy a obnova budov, 2 - 1 - 0, S, 4
41B804 Ateliér 4, 0 - 0 - 3, H, 3
41B805 Bakalárska práca a jej obhajoba, 0 - 0 - 8, T, 6
41B806 Technika prostredia budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
41B815 Povinný predmet štátnej skúšky, 0 - 0 - 1, T, 3
41B816 Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky, 0 - 0 - 1, T, 3

pozemné stavby (2009) / pozemné staviteľstvo (2009)
len opakovane zapísané predmety
40B109 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
40B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 3
40B208 Dejiny architektúry a staviteľstva 2, 2 - 1 - 0, H, 3
40B307 Konštrukcie budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
40B314 Typológia 1, 2 - 2 - 0, H, 3
40B309 Inžinierske siete, 2 - 1 - 0, H, 2
40B414 Technické zariadenie budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
40B415 Stavebná tepelná technika, 2 - 2 - 0, S, 5
40B417 Typológia 2, 2 - 2 - 0, S, 5
40B418 Počítačová podpora projektovania 1, 0 - 0 - 2, H, 2
40B419 Konštrukcie budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
40B427 Základy architektonickej kompozície, 0 - 2 - 0, H, 2

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
40B503 Technické zariadenie budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
40B504 Ateliér 1, 0 - 0 - 4, H, 3
40B505 Konštrukcie budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
40B519 Stavebná akustika a osvetlenie, 2 - 2 - 0, S, 5
40B507 Počítačová podpora projektovania 2, 0 - 0 - 2, H, 3
40B602 Typológia 3, 2 - 2 - 0, S, 4
40B604 Konštrukcie budov 4, 2 - 2 - 0, S, 5
40B605 Ateliér 2, 0 - 0 - 4, H, 3
40B606 Technológia stavebných procesov 1, 2 - 1 - 0, S, 4
40B607 Exkurzia Bc., 0 - 0 - 1, H, 1
40B608 Odborná prax Bc., 0 - 0 - 1, H, 1
40B609 Základy architektonického navrhovania, 0 - 2 - 0, H, 2

bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 4
40B704 Konštrukcie budov 5, 2 - 2 - 0, S, 5
40B705 Ateliér 3, 0 - 0 - 4, H, 3
40B706 Technológia stavebných procesov 2, 2 - 1 - 0, S, 4
40B707 Budova a prostredie, 2 - 1 - 0, S, 3
40B801 Urbanizmus a územné plánovanie 2, 2 - 1 - 0, S, 4
40B802 Náklady a ceny v stavebníctve, 2 - 1 - 0, S, 4
40B803 Poruchy a obnova budov, 2 - 1 - 0, S, 4
40B804 Ateliér 4, 0 - 0 - 4, H, 3
40B805 Bakalárska práca, 0 - 4 - 0, H, 8
40B806 Technické zariadenie budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
40B808 Vizualizácia a modelovanie, 0 - 2 - 0, H, 2
inž. konštrukcie a dopravné stavby (2015) / staviteľstvo (2015)
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 1
41E119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 26 - 13 - 0, S, 4
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 2
41E309 Inžinierske siete, 13 - 26 - 0, H, 3
41E435 Urbanizmus a územné plánovanie 2, 26 - 13 - 0, S, 4
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 4
41E535 Vybr. kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 26 - 26 - 0, S, 5

inž. konštrukcie a dopravné stavby (2009) / staviteľstvo (2009)
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 2
40E309 Inžinierske siete, 10 - 0 - 0, H, 2
40E430 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 10 - 0 - 0, S, 5
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 3
40E535 Vybr. kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 10 - 0 - 0, S, 5
stavebníctvo (2015) / technológia a manažment stavieb (2015)
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 1
41E119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 26 - 13 - 0, S, 4
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 2
41E309 Inžinierske siete, 13 - 26 - 0, H, 3
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 3
41E535 Vybr. kap. z Konštrukcií poz. stavieb 1, 26 - 26 - 0, S, 5

 
stavebníctvo (2009) / technológia a manažment stavieb (2009)
len opakovane zapísané predmety
40E109 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 8 - 0 - 0, H, 3
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 2
40E309 Inžinierske siete, 10 - 0 - 0, H, 3
bakalársky stupeň, externé štúdium, ročník: 2
40E535 Vybr. kap. z Konštrukcií poz. stavieb 1, 10 - 0 - 0, S, 5
40E537 Priestorové plánovanie, 15 - 0 - 0, H, 4
40E622 Vybrané kapitoly z KPS 2, 10 - 0 - 0, S, 4
40E651 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 10 - 0 - 0, H, 3
Katedrou zabezpečované predmety, Inžiniersky stupeň štúdia:
pozemné stavby (2015) / nosné konštrukcie budov (2015)

inžiniersky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
41I124 Budova a energia, 2 - 2 - 0, S, 5

inžiniersky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
41I335 At. tvorba nosných konštrukcií budov 3, 0 - 0 - 2, H, 2
41I250 Patológia budov, 2 - 2 - 0, S, 5

pozemné stavby (2015) / pozemné staviteľstvo (2015)

inžiniersky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
41I124 Budova a energia, 2 - 2 - 0, S, 5
41I133 Archit.-konštr. ateliér 1, 0 - 0 - 4, H, 4
41I135 Vybrané kapitoly zo stav. fyziky, 2 - 2 - 0, S, 5
41I136 Architektonicko-konštrukčný dizajn, 2 - 0 - 0, S, 3
41I242 Aerodynamika, hydrodynamika a fasádna technika, 2 - 2 - 0, S, 5
41I243 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2, 0 - 0 - 4, H, 4
41I244 Simulácie v budovách, 1 - 2 - 0, S, 4
41I250 Patológia budov, 2 - 2 - 0, S, 5
41I246 Interiér budov, 2 - 1 - 0, S, 4

 

pozemné stavby (2015) / pozemné staviteľstvo (2015)

inžiniersky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
41I341 Architektonicko-konštrukčný ateliér 3, 0 - 0 - 4, H, 4
41I342 Historické drev. konštrukcie poz. stavieb, 2 - 2 - 0, S, 5
41I343 Ochrana a obnova pamiatok, 2 - 2 - 0, S, 5
41I344 VK z Konštr. budov - Špeciál. konštrukcie, 2 - 2 - 0, S, 5
41I346 Udrž. výstavba a inteligentné budovy, 2 - 2 - 0, S, 5
41I404 Diplomová práca a jej obhajoba, 0 - 0 - 10, T, 9
41I405 Diplomový seminár, 0 - 2 - 0, H, 2
41I416 Odborná rozprava, 0 - 0 - 1, T, 3
41I453 Stav.-fyzikálne konštruovanie detailov, 2 - 2 - 0, S, 5

Katedrou zabezpečované predmety, doktorandský stupeň štúdia:
pozemné stavby / teória a konštrukcie pozemných stavieb

Ročník: 1, denná forma
4DN257 Vybrané state z konštrukcií budov, 2 - 0 - 0, S, 5
4DN258 Tepelná ochrana budov, 2 - 0 - 0, S, 5
4DN261 Teória ochrany pamiatok, 2 - 0 - 0, S, 5
4DN59 Simulácie budov a prostredia, 2 - 0 - 0, S, 5

 

pozemné stavby / teória a konštrukcie poz. stavieb

Ročník: 2, externá forma
4EN257 Vybrané state z konštrukcií budov, 1 - 0 - 0, V, 0
4EN21 Teória ochrany pamiatok, 1 - 0 - 0, V, 0
4EN258 Tepelná ochrana budov, 1 - 0 - 0, V, 0
4EN259 Simulácie budov a prostredia, 1 - 0 - 0, V, 0
4EN257 Vybrané state z konštrukcií budov, 1 - 0 - 0, V, 5
4EN258 Tepelná ochrana budov, 1 - 0 - 0, V, 5
4EN259 Simulácie budov a prostredia, 1 - 0 - 0, V, 5
4EN261 Teória ochrany pamiatok, 1 - 0 - 0, V, 5

 

stavebníctvo / technológia a manažment stavieb

Ročník: 1, denná forma
4DN256 Patológia stavieb, 2 - 0 - 0, S, 5

stavebníctvo / technológia a manažment stavieb

Ročník: 2, externá forma
4EN256 Patológia stavieb, 1 - 0 - 0, V, 0