Hlavná stránka

  • architektonické štúdie budov,
  • projekty pre stavebné povolenie a realizačné projekty nových budov, rekonštrukcia a údržba,
  • technický prieskum konštrukcií existujúcich stavieb a ich diagnostika a testovanie, meranie tepelných parametrov,
  • energetická certifikácia budov, riadenie stavebných prác,
  • dlhodobé laboratórne testovanie dverí, okien a opláštení budov z rôznych materiálov v špecifických klimatických podmienkach.

Zoznam nie je úplný a bude doplnený.

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Univerzitná 8215/1  010 26 Žilina

tel: +421 41 513 5703, 5704

kpsu@fstav.uniza.sk

Blok AD, prízemie vľavo od hlavného vstupu cez vrátnicu budovy A, Veľký Diel

2012

Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Veľký Diel blok H

2011

Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Veľký Diel blok G a vstupný trakt

2010

Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok X

2009

Rekonštrukcia priestorov Vydavateľstva ŽU EDIS, Hospodársky blok, Veľký Diel

2008

Modernizácia Materskej školy X, Veterná 150, Námestovo
Prístavba Domova dôchodcov, Lučivná, Poprad, PSP
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok 4
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok 8

2007

Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok 5
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok 6
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok 9
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Veľký Diel blok D
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Veľký Diel blok E a vstupný trakt
Rekonštrukcia cirkevnej školy v Námestove
Rekonštrukcia učebňového pavilónu v Námestove

2006

Rekonštrukcia ZŠ v Námestove
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok 2
Rekonštrukcia UZ ŽU v Žiline, Hliny blok 7

2005

Kláštor pod Znievom, kláštorný komplex, zameranie existujúceho stavu