Hlavná stránka

Logo Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel: +421 41 513 5703, 5704

kpsu@fstav.uniza.sk

Blok AD, prízemie vľavo od hlavného vstupu cez vrátnicu budovy A, Veľký Diel

PNG
3600 x 2088 pixelov
49 kb

PNG
1200 x 696 pixelov
17 kb

CorelDraw v.12 graphic
v krivkách
22 kb
TIFF
3600 x 2088 pixelov
black and white
53 kb

Logo Stavebnej fakulty
JPG
7474 x 7500 px, 5 Mb
PDF
997 kB
PNG (priehľadné pozadie)
7474 x 7500 px, 1,56 Mb

V novembri 2013 bola uzatvorená zmluva o vytvorení nových log jednotlivých fakúlt medzi ŽU a akad. sochárom Miroslavom Pribišom. Nový vizuál vychádza z návrhu autorizovaného loga univerzity, s postavami v centrálnom poli, v kruhopisoch sú názvy fakúlt a názov univerzity. Viď. centrálny register zmlúv. Vyhotovenie komplexných grafických riešení log FPEDaS, SjF, SvF, FRI, FHV, EF, FŠI. Zmluva o vytvorení diela a lic. zmluva R/1/2013

 

 
Pôvodné, prehľadné, technické a jasne čitateľné logo fakulty, už NEPLATNÉ

Logo vytvoril Ing.arch. Miroslav Slovák. Absolvent STU v Bratislave, Fakulta architektúry a VŠVU v Bratislave. 1973 - 77 pracoval v Stavoprojekte Žilina. Vo výrobnom družstve Rezbár Rajec pôsobil ako arch. dizajnér do roku 1983, neskôr ako samostatný vývojový pracovník v Kovoslužbe Žilina do roku 1990. Od roku 1991 tvoril ako autorizovaný architekt a grafický návrhár v oblasti výstavníctva - dizajnér sedacieho nábytku, interiérov, realizoval objekty občianskej vybavenosti. Text z vernisáže výstavy v r.2008 v PGU Žilina

Web umenia je on-line katalóg s informáciami a digitálnymi fotografiami výtvarných diel  - (k 04/2012) zastúpené sú diela z fondov Slovenskej národnej galérie, časť diel z Oravskej galérie a reprezentatívny výber z Galérie mesta Bratislavy. Údaje a fotografie výtvarných diel sú preberané zo systému CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia).  Text prebratý z: webumenia.sk

Rudolf Pribiš:

Štúdia averzu k medaile k insigniám rektora Vysokej školy dopravnej v Žiline

1969, štúdia, priemer 17.5 cm
bronz, technika liatie

Inventárne číslo: P 1267
Galéria: SNG

súbor diel: k insigniám VŠD

Logo Žilinskej univerzity

Medaila Vysokej školy dopravnej (1967 – 1968). Na averze je dominantný obraz obnaženej mladej ženy s krídlami vznášajúcej sa v priestore, okolo pásu sa vinie jemná textília. Pod touto postavou je motív železnice, autorská signatúra RP a kolopis: Vysoká škola dopravná Žilina. Na hladkej reverznej strane je text: Vysoká škola dopravná Žilina 1962, nad textom motív žilinského mestského erbu s dvojramenným krížom, pod textom lipová ratolesť. Priemer medaily je 73 mm, hrúbka 4 mm, okraj je mierne nepravidelný. Bola vyhotovená v zlatej, striebornej a bronzovej verzii. Aj táto medaila mala svoju nerealizovanú modifikáciu z roku 1969 (uchováva ju SNG na pracovisku vo Zvolene, sign. P 1268).
Text: Michalička, Vladimír: Rudolf Pribiš a jeho medailérska tvorba pre vysoké školy. Múzeum 2006, č. 2, s. 1-2.

Rudolf Pribiš (*19. marec 1913, Rajec - †3. júl 1984, Bratislava) bol slovenský sochár a výtvarný pedagóg, významný predstaviteľ slovenského umenia 20. storočia a socialistického realizmu v sochárstve. Venoval sa komornej aj monumentálnej soche. Je najvýznamnejším predstaviteľom medailérskej tvorby na Slovensku, pre vysoké školy tvoril rektorské a dekanské insígnie.

Logo Univerzity nie je (2018) možné zobraziť / použiť / stiahnuť.

Adobe Ilustrator
1966 kb

JPG
697 kb

PDF
308 kb

DXF v.2000
724 kb