Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Vedúci katedry AD28

Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.   kl. 5700    jan.rybarik@fstav.uniza.sk

Sekretariát  AD26 Mária Pistovčáková                        kl. 5701   maria.pistovcakova@fstav.uniza.sk
  AD24 Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.    kl. 5749 krusop@fstav.uniza.sk
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. 
 kl. 5749   zuzana.grunova@fstav.uniza.sk, babjakova@fstav.uniza.sk
  AD22

Ing. arch. Marta Hočová, PhD.       kl. 5702, 5712, 5713   marta.hocova@fstav.uniza.sk
Ing. Marek Cangár, PhD.                kl. 5702, 5712, 5713   marek.cangar@fstav.uniza.sk

  AD20 Prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.         kl. 5814   pavol.durica@fstav.uniza.sk
Pracovníci pre vedu a výskum

Interní doktorandi

AD19 Adriana Halašová, technik kl. 5715 adriana.halasova@fstav.uniza.sk
Miroslava Piskoríková, technik miroslava.piskorikova@fstav.uniza.sk

Ing. Mária Janíková, doktorand maria.durinikova@fstav.uniza.sk
Ing. Marianna Šuštiaková, doktorand
marianna.stunova@fstav.uniza.sk
Ing. Vladimír Gašpierik, doktorand

  AD18 Ing. Renáta Korenková, PhD.       kl. 5706, 5708   renata.korenkova@fstav.uniza.sk   tajomník katedry
Ing. Daniela Štaffenová, PhD.     
kl. 5706   daniela.staffenova@fstav.uniza.sk
  AD16 Ing. Jaroslav Leštach                        kl. 5516   jaroslav.lestach@fstav.uniza.sk
Ing. Radoslav Ponechal, PhD.    
 kl. 5516   radoslav.ponechal@fstav.uniza.sk
  AD14 Ing. Miroslav Jakubčík, CSc.        kl. 5710, 5711   miroslav.jakubcik@fstav.uniza.sk
Ing. Peter Juráš, PhD.                     kl. 5710, 5711    peter.juras@rc.uniza.sk       
Knižnica katedry AD12 
Externí spolupracovníci   Ing. František Faktor, PhD.
doc. Ing. Karol Potoček, CSc.
Ing. Ďuriš, CSc.
Všetky kontakty nájdete tiež na stránkach Žilinskej univerzity v adresári zamestnancov. Telefónne čísla sú: 041/513 + klapka