Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Vedúci katedry AD28

Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.   kl. 5700    jan.rybarik@fstav.uniza.sk

Sekretariát  AD26 Mária Pistovčáková                        kl. 5701   maria.pistovcakova@fstav.uniza.sk
  AD24 Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.    kl. 5749 krusop@fstav.uniza.sk
Doc. Ing. Agnes Iringová, PhD. 
 kl. 5749  agnes.iringova@fstav.uniza.sk
  AD22

Ing. arch. Marta Hočová, PhD.       kl. 5702, 5712, 5713   marta.hocova@fstav.uniza.sk
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.   kl. 5702, 5712, 5713   zuzana.grunova@fstav.uniza.sk, babjakova@fstav.uniza.sk

  AD20 Prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.         kl. 5814   pavol.durica@fstav.uniza.sk
Pracovníci pre vedu a výskum

Interní doktorandi

AD19

AD17

Miroslava Piskoríková, technik miroslava.piskorikova@fstav.uniza.sk

Adriana Halašová, technik kl. 5715 adriana.halasova@fstav.uniza.sk
Ing. Mária Janíková, doktorand maria.durinikova@fstav.uniza.sk
Ing. Veronika Kabátová, doktorand
veronika.kabatova@fstav.uniza.sk
Ing. Daniela Repaská, doktorand
daniela.repaska@fstav.uniza.sk

  AD18 Ing. Daniela Jurášová, PhD.      kl. 5706   daniela.staffenova@fstav.uniza.sk
  AD16 Ing. Jaroslav Leštach                        kl. 5516   jaroslav.lestach@fstav.uniza.sk
Ing. Radoslav Ponechal, PhD.    
 kl. 5516   radoslav.ponechal@fstav.uniza.sk
  AD14 Ing. Miroslav Jakubčík, CSc.        kl. 5710, 5711   miroslav.jakubcik@fstav.uniza.sk
Ing. Peter Juráš, PhD.                     kl. 5710, 5711    peter.juras@fstav.uniza.sk       
Knižnica katedry AD12 
Externí spolupracovníci   doc. Ing. Karol Potoček, CSc.
Ing. Ďuriš, CSc.
Všetky kontakty nájdete tiež na stránkach Žilinskej univerzity v adresári zamestnancov. Telefónne čísla sú: 041/513 + klapka