Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Vedúci katedry

Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.

AD28 kl. 5700    jan.rybarik@fstav.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry   Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.    AD 24 kl. 5749
Tajomník   Ing. Renáta Korenková, PhD.       AD 18 kl. 5706, 5708 
Oddelenie konštrukcií budov   Doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc.    vedúci oddelenia    AD 20 kl. 5814   pavol.durica@fstav.uniza.sk

Ing. Renáta Korenková, PhD.       AD 18 kl. 5706, 5708   renata.korenkova@fstav.uniza.sk  
Ing. Daniela Štaffenová, PhD.     
AD 18 kl. 5706   daniela.staffenova@fstav.uniza.sk
Ing. Jaroslav Leštach                  
AD 16 kl. 5516   jaroslav.lestach@fstav.uniza.sk
Ing. Radoslav Ponechal, PhD.    
 AD 16 kl. 5516   radoslav.ponechal@fstav.uniza.sk
Ing. Miroslav Jakubčík, CSc.       
AD 14 kl. 5710, 5711   miroslav.jakubcik@fstav.uniza.sk

Oddelenie architektúry a urbanizmu   Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.    vedúci oddelenia    AD 24 kl. 5749

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.       AD 24 kl. 5749   zuzana.grunova@fstav.uniza.sk, babjakova@fstav.uniza.sk
Ing. arch. Marta Kanderková, PhD.    AD 22 kl. 5702, 5712, 5713  
marta.kanderkova@fstav.uniza.sk
Ing. Marek Cangár, PhD.                    AD 22 kl. 5702, 5712, 5713   marek.cangar@fstav.uniza.sk

Sekretariát Mária Pistovčáková                     AD 26 kl. 5701   maria.pistovcakova@fstav.uniza.sk
Interní doktorandi:   Ing. Mária Janíková, doktorand maria.durinikova@fstav.uniza.sk
Ing. Marianna Šuštiaková, doktorand
marianna.stunova@fstav.uniza.sk
Pracovníci pre vedu a výskum   Adriana Halašová, technik kl. 5715 adriana.halasova@fstav.uniza.sk
Miroslava Piskoríková, technik miroslava.piskorikova@fstav.uniza.sk
Externí spolupracovníci   Ing. František Faktor, PhD.
doc. Ing. Karol Potoček, CSc.
Ing. Ďuriš, CSc.
Všetky kontakty nájdete tiež na stránkach Žilinskej univerzity v adresári zamestnancov. Telefónne čísla sú: 041/513 + klapka