Hlavná stránka

 
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Univerzitná 8215/1  010 26 Žilina

tel: +421 41 513 5703, 5704

kpsu@fstav.uniza.sk

Blok AD, prízemie vľavo od hlavného vstupu cez vrátnicu budovy A, Veľký Diel

Archív akcií:

   
2013 Železničné pozemné stavby 2013. Potreby a možnosti obnovy a modernizácie obslužných budov železníc so zreteľom na ich energetickú hospodárnosť. 28.-29.11. 2013. Medzinárodná konferencia. Odborní garanti: doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.
16.5. 2013 naši študenti sa zúčastňujú fakultného a medzinárodného kola ŠVOC
2. - 3. jún 2011 štvrtý ročník vedeckej konferencie DREVOSTAVBY v hoteli Boboty v Terchovej.