Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Inžinierska geológia 2

Podzemné stavby 1

Podzemné stavby 2

Vybrané kapitoly z geotechniky