Predmety bakalárskeho štúdia

Geologia

Deskriptívna geometria

Hydromechanika a hydrológia

Geomechanika

Programovanie 1

Programovanie 2

Zakladanie stavieb 1

Hydrotechnické stavby

Inžinierska geológia 1 

 

 

 

Весь спектр медицинских товаров можно купить здесь