Záverečné práce

Bakalárske práce:

Analýza diskontinuít využitím technológie laserového skenovania. - Rastislav Babčan
Možnosti CPT sondovania pre určovanie materiálových charakteristík zemín. - Radoslav Kasák
Zhodnotenie stabilitných pomerov zárezu železničnej trate Lovinobaňa - Kriváň a návrh sanačných opatrení. - Petra Škutilová

Diplomové práce:

Analýza návrhových metód vystužených oporných konštrukcií. - Bc. Martina Holičková
Korelačná analýza výsledkov CPT sondovania a laboratórnych skúšok. - Bc. Filip Gago
Spôsoby zlepšovania základovej pôdy. - Bc. Anna Mikulová
Špeciálne terénne profilovanie pre IG prieskum líniových stavieb. - Bc. Ivana Pačechová
Využitie geotechnického monitoringu pre analýzu rizík v geotechike. - Bc. Veronika Martišková
Využívanie stabilizačných prvkov v zosuvnom území. - Bc. Martin Vojtas

Весь спектр медицинских товаров можно купить здесь