Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

2016 - Ing., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Technológia a manažment stavieb

Profesijné záujmy:

Vystužené konštrukcie na neúnosnom podloží

Výučba:

Geológia