Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

2016 - Ing., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Cestné staviteľstvo

Profesijné záujmy:

Terénne a laboratórne geotechnické skúšky

Výučba:

Geomechanika