Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

2016 - Ing., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Cestné staviteľstvo

Profesijné záujmy:

Terénne a laboratórne geotechnické skúšky

Výučba:

Geomechanika