Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

2013 - Ing., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Cestné staviteľstvo

2016 - PhD., Stavebná Fakulta ŽU v Žiline, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, špecializácia - geotechnika 

Profesijné záujmy:

Terénne a laboratórne geotechnické skúšky

Monitoring svahových deformácií

Aktuálne problémy v inžinierskej praxi

Výučba:    

Geomechanika, Zakladanie stavieb I a II, Hydromechanika a hydrológia, Geológia, Podzemné stavby I., Inžinierska geológia II.

Publikačná činnosť:

Link do knižnice