Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

2009 - Ing., Stavenbná fakulta ŽU v Žiline, odbor Cestné staviteľstvo

2013 - PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, špecializácia - Geotechnika

Profesijné záujmy:

Numerické modelovanie geotechnických úloh

Výučba:

Zakladanie stavieb I. a II., Podzemné staviteľstvo I. a II.

Publikačná činnosť: