Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

1988 - Ing., Stavebná fakulta VŠT Košice, odbor Pozemné stavby

2010 - PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Profesijné záujmy:

pevnostné charakteristiky zemín,

geotechnicky laboratórny výskum

Výučba: 

Geomechanika, Zakladanie stavieb I., Deskriptívna geometria, Hydrotechnické stavby

Publikované články:

Link do knižnice