Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

2017 - doc., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, 

2010 - PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, 

2004 - Ing., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Cestné staviteľstvo, zameranie Geografické informačné systémy 

Profesijné záujmy:

Numerické modelovanie kvapalín

Výučba:

Desktriptívna geometria, Programovanie

Publikačná činnosť: