Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Doktorandské štúdium na Kgt Uniza