Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Inžinierska geológia 2

Podzemné stavby 1

Podzemné stavby 2

Vybrané kapitoly z geotechniky

 

informačný list program prednášky testy cvičenia
        cviko1