Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

informačný list program prednášky testy cvičenia
        Cvičenie 1
Cvičenie 2
Cvičenie 3
Cvičenie 4 PS
Cvičenie 4
Cvičenie 5
Cvičenie 6
Cvičenie 7
Cvičenie 8
Cvičenie 9
Cvičenie 10
Zadania PS
(heslo je číslo predmetu)
informačný list program prednášky testy cvičenia
       

http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=158072 

Prihlásiť - V sekcii MOODLE

informačný list program prednášky testy cvičenia
   

prednášky 1.časť
prednášky 2.časť