Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

2014 - Ing., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Nosné konštrukcie budov

Profesijné záujmy:

Statika konštrukcií

Výučba:

 

Publikačná činnosť: