Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/kgt/templates/as002018free/index.php on line 43

Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Bakalárske práce:
2016

  • Analýza diskontinuít využitím technológie laserového skenovania. - Rastislav Babčan
  • Možnosti CPT sondovania pre určovanie materiálových charakteristík zemín. - Radoslav Kasák
  • Zhodnotenie stabilitných pomerov zárezu železničnej trate Lovinobaňa - Kriváň a návrh sanačných opatrení. - Petra Škutilová

Diplomové práce:
2016

  • Analýza návrhových metód vystužených oporných konštrukcií. - Bc. Martina Holičková
  • Korelačná analýza výsledkov CPT sondovania a laboratórnych skúšok. - Bc. Filip Gago
  • Spôsoby zlepšovania základovej pôdy. - Bc. Anna Mikulová
  • Špeciálne terénne profilovanie pre IG prieskum líniových stavieb. - Bc. Ivana Pačechová
  • Využitie geotechnického monitoringu pre analýzu rizík v geotechike. - Bc. Veronika Martišková
  • Využívanie stabilizačných prvkov v zosuvnom území. - Bc. Martin Vojtas