Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/kgt/templates/as002018free/index.php on line 43

Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Laboratórium Katedry geotechniky má na stavebnej fakulte dlhoročnú tradíciu. Jeho činnosť je orientovaná hlavne na experimentálny výskum katedry a výučbu geotechnických disciplín Vykonáva laboratórne skúšky pre potreby praxe. Podieľa sa na projektovej činnosti v oblasti navrhovania základových konštrukcií v náročných geologických podmienkach. Výsledky skúšok sa používajú i pre numerické modelovanie zložitých geotechnických úloh, aplikáciu nových metód geotechnického monitoringu vývoja svahových deformácií, alebo návrhy a posúdenie zemných konštrukcií vystužených geosyntetickými materiálmi.