Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/kgt/templates/as002018free/index.php on line 43

Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Samostatná Katedra geotechniky, tak ako ju poznáme v dnešnej podobe, vznikla 9. septembra 1993, kedy došlo k rozdeleniu Katedry geodézie a geotechniky na dve nezávislé katedry. Pôvodná Katedra geodézie a geológie bola súčasťou Stavebnej fakulty Vysokej školy železničnej v Prahe od roku 1953. V tomto čase ju viedol prof. Dr. Vlastimil Blahák. V roku 1970 došlo k reorganizácii katedry. Vzniklo nové Oddelenie geotechniky, ktoré sa zaoberalo výskumom a výukou v oblasti geológie, mechaniky zemín, zakladania stavieb a tunelov. Vznikla nová Katedra geodézie a geotechniky, ktorú postupne viedli prof. RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., doc. Ing. Ivan Kubík, CSc. a prof. Ing. Ladislav Bitterer, CSc. Od vzniku samostatnej katedry stál na jej čele v rokoch 1993 až 2001 doc. Ing. RNDr. Milan Slivovský, CSc., od roku 2001 do roku 2015 viedol katedru prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. Od roku 2015 vedie katedru doc. Ing. Marián Drusa, PhD.