Knižné publikácie

 • Prof.Ing. L. Bitterer, PhD.: Geometria koľaje
 • Doc. Ing. D. Cebecauer, CSc.: Inžinierska geodézia v dopravnom staviteľstve
 • Prof.Ing. L. Bitterer, PhD.: Vyrovnávací počet
 • Ing. V.Koťka, PhD., Mgr. M.Koreň, PhD., doc.Dr.Ing. J.Ižvoltová: Geoinformatika pre inžinierov ISkriptá

 • Doc. Ing. D. Cebecauer, CSc.: Cvičenia z geodézie
 • Doc. Ing. D. Cebecauer, CSc.: Teória chýb a vyrovnávací počet
 • Doc. Ing. J. Štubňa, CSc.: Kartografia
 • Dr. Ing. J. Ižvoltová: Teória chýb a vyrovnávací počet 1. Príklady ku cvičeniamSkriptá na CD

 • Ing. V. Koťka, PhD.: Digitálne mapy s AutoCADom. 1.diel AutoCAD
 • Ing. P. Pisca, PhD.: Globálne navigačné systémy
 • Prof.Ing. L. Bitterer, PhD.: Katastrálne mapovanie
 • Dr. Ing. J. Ižvoltová: Spracovanie a analýza meraní. Odhady parametrov. Riešené príklady
Pripomienky posielajte mne