Katedra leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA
Vás pozýva na


GISday


organizovanú v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorá sa uskutoční
dňa 16.11.2016 o 10:00-13:00 hod.

v budove Žilinskej univerzity, miestnosť AF206
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


hlavný partner podujatia ArcGEO Bratislava


Program:
  • Čo je GIS? Súčasné trendy ArcGEO Bratislava
  • Kde je môj vlak? – webové mapy pre slovenské železnice OLTIS Slovakia s.r.o.
  • Mapa, labyrint súradníc Katedra geodézie Stavebnej fakulty UNIZA
  • Základné princípy leteckých prác v GIS


Pripomienky posielajte mne