Ako hľadať poklad

Na hľadanie podzemných anomálií sa využíva prístroj gravimeter, ktorý meria absolútnu alebo relatívnu tiaž v bode merania. Na katedre geodézie sa používa gravimeter CG5 od firmy Scintrex. Ako sa hovorí v praxi "Jedno meranie, žiadne meranie", preto sa na meranie používa aj Georadar GSSI SIR-3000.
Po kvalitnom zameraní a náročnom spracovaní sa niekdy podarí nájsť poklady, ktoré boli pred svetom dlho ukryté. To sa napríklad podarilo v kostole v Kláštore pod Znievom, kde sa podarilo potvrdiť prítomnosť podzemných priestorov.
Pripomienky posielajte mne