Head of department

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

tel.:++ 421 41 513 5555

Secretary

Mgr. Eva Špániková

tel.: ++ 421 41 513 5551

Adress

Katedra geodézie
Stavebná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

fax: ++ 421 41 513 5510
e-mail: kgd@fstav.uniza.sk

GPS súradnice: B = 49° 12 8,26, L = 18° 45 23,6

Pripomienky posielajte mne