Transport infrastructure in cities
9th INTERNACIONAL CONFERENCE 

ÚVOD


 

 

  obrazok2  obrazok3    


9. medzinárodná konferencia

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH & PTV VISION SEMINÁR

(KONFERENCIA JE ZARADENÁ DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ČLENOV SKSI)

POD ZÁŠTITOU

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany ČOREJOVEJ, PhD.
rektorky ŽU v Žiline

Ing. Juraja BLANÁRA 
predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Igora CHOMU
primátora mesta Žiliny

Michala SÝKORU
predsedu združenia miest a obcí Slovenska


Jedným z cieľov strategického plánu rozvoja dopravného sektora do roku 2030 je problematika zabezpečenia udržateľného rozvoja dopravy v mestách a mestských aglomeráciach. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, neustále rieši otázky zvýšených dopravných požiadaviek v kontraste s možnosťami komunikačných systémov.

Jednou z najvýznamnejších aktivít v tejto oblasti je pravidelné organizovanie medzinárodnej odbornej konferencie DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH, ktorá je venovaná dopravnej infraštruktúre mestských komunikačných systémov, ich kapacite, možnostiam modelovania a simulácie výhľadových vzťahov, aplikáciam prvkov inteligentných dopravných systémov v mestách z dôvodu zvýšenia výkonnosti existujúcej siete, požiadavkám na ochranu životného prostredia v mestách a tiež zvyšovania podielu hromadnej dopravy a e-mobility.

Súčasťou konferencie bude aj 9. ročník odborného seminára PTV VISION venovaného softvéru pre dopravné plánovanie.


| Contact Us | ©2006 Juri