|
Utorok , 25. Jún 2019 - Meniny má: Tadeáš

Predmety a ich zabezpečenie

Katedra cestného staviteľstva je profilovou katedrou pre študentov inžinierskeho štúdia študijného odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby programu Cestné staviteľstvo. Vychováva odborníkov pre potreby cestného staviteľstva a cestného hospodárstva v predmetoch zameraných na projektovú činnosť (s využitím výpočtovej techniky), dopravno-inžiniersku činnosť (dopravné prieskumy a prognózy, posúdenie kapacity komunikácií a križovatiek) so zameraním na environmentálne hľadisko výstavby (hluk, emisie), stavbu, rekonštrukciu a údržbu cestných komunikácií a hospodárenie s cestnou komunikáciou. Ďalej zabezpečuje výučbu študentov bakalárskeho štúdia študijných programov Staviteľstvo, Technológia manažment stavieb, Geodézia a kartografia a študentov inžinierskeho štúdia programu Technológia a manažment stavieb.

Zoznam predmetov bakalárskeho, inžinierského a doktorandského štúdia, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra cestného staviteľstva.

Názov predmetu Stupeň štúdia Zabezpečuje
Dopravné inžinierstvo 1 Bc. prof. Čelko
Dopravné inžinierstvo 2 Ing. prof. Čelko
CAD/CAM/CAE 2 Bc. doc. Kováč
CAD/CAM/CAE 3 Ing. doc. Kováč
CAD/CAM/CAE 4 Ing. doc. Kováč
CAD/CAM/CAE 5 Ing. doc. Kováč
Cestné laboratórne cvičenia Ing. doc. Remišová
Cestné staviteľstvo 1 Bc. doc. Kováč
Cestné staviteľstvo 2 Bc. doc. Remišová
Diagnostika cestných komunikácií Ing. prof. Komačka
Dopravné inžinierstvo a projektovanie ciest Bc. doc. Kováč
EIA - posudzovanie vplyvov na ŽP Ing. doc. Ďurčanská
Inteligentné dopravné systémy Ing. doc. Kociánová
Mechanika vozoviek Ing., PhD. prof. Decký
Mestské inžinierstvo Ing. prof. Decký
Mestské komunikácie 1, 2 Ing. doc. Ďurčanská
Ochrana a tvorba životného prostredia Bc. doc. Ďurčanská
Plánovanie infraštruktúry Ing. prof. Čelko
Právo v stavebníctve 2 Ing. prof. Decký
Rekonštrukcia a údržba cestných komunikácií Ing. doc. Remišová
Semestrálny projekt CS 2 Bc. doc.Remišová
Semestrálny projekt CS/ZS Bc. doc.Remišová
Semestrálny projekt IKDS 1 Ing. doc. Kociánová
Semestrálny projekt MK Ing. Ing. Drličiak
Semestrálny projekt RÚCK Ing. doc. Remišová
Vybrané kapitoly z projektovania ciest Ing. doc. Kováč