UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Disciplinárna komisia


Členovia disciplinárnej komisie SvF UNIZA

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. - prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť
doc. Ing. Daniela Ďurčanská, PhD.
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
Ing. Filip Gago - študent
Ing. Katarína Krkošková - študentka
Bc. Vojtěch Lampart - študent
Written by Janka Šestáková Saturday, 21 April 2018 15:07
 

Disciplinárna komisia SvF UNIZA

Disciplinárna komisia Stavebnej fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na Stavebnej fakulte. Výnimkou je riešenie priestupkov, ktorých sa študenti dopustili v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity.

Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity (smernica UNIZA č. 29 v znení dodatkov č. 1 a 2) (.pdf)
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie (smernica UNIZA č. 30) (.pdf)
Written by Administrator Tuesday, 11 January 2011 05:55