UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Výber tém záverečných prác


Okruhy tém štátnych skúšok 2016/2017 - študijné programy (2015)

Bakalárske štúdium 
 • zoznam predmetov 2016/2017 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov (platné v akademickom roku 2016/2017)

          študijný program geodézia a kartografia (2015)

          študijný program staviteľstvo (2015)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2015)

          študijný program pozemné staviteľstvo (2015)

Inžinierske štúdium

 • zoznam predmetov 2016/2017 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov  (platné v akademickom roku 2016/2017)

          študijný program cestné staviteľstvo (2015)

          študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2015)

          študijný program objekty dopravných stavieb (2015)

          študijný program plánovanie dopravnej infraštruktúry (2015)

          študijný program železničné staviteľstvo (2015)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2015)

          študijný program nosné konštrukcie budov (2015)

          študijný program pozemné staviteľstvo (2015)
Written by Janka Šestáková Wednesday, 10 May 2017 07:30
 

Okruhy tém štátnych skúšok 2016/2017 - študijné programy (2009)

Bakalárske štúdium 
 • zoznam predmetov 2016/2017 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov (platné v akademickom roku 2016/2017)

          študijný program geodézia a kartografia (2009)

          študijný program staviteľstvo (2009)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2009)

          študijný program pozemné staviteľstvo (2009)

Inžinierske štúdium

 • zoznam predmetov 2016/2017 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov (platné v akademickom roku 2016/2017)
          študijný program technológia a manažment stavieb (2009)
Written by Janka Šestáková Saturday, 06 May 2017 14:30
 

Harmonogram štátnych skúšok 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a v inžinierskom štúdiu 19.6.2017 až 28.6.2017.

Rámcový harmonogram štátnych skúšok na SvF UNIZA v akademickom roku 2016/2017. :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Friday, 03 February 2017 06:20
 

Šablóny záverečných prác 2016/2017

 • šablóna Bakalárskej práce
  obal :: doc :: / text :: doc :: / obal CD :: doc ::
 • šablóna Diplomovej práce
  obal :: doc :: / text :: doc :: / obal CD :: doc ::
Written by Janka Šestáková Wednesday, 28 September 2016 06:50
 

Príprava štátnych skúšok 2016/2017

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok :: pdf ::

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce.
Vyplnenú a podpísanú prihlášku (:: docx :: :: pdf ::) odovzdajú na katedre, na ktorej spracovávajú záverečnú prácu
najneskôr 19.4.2017.

Written by Janka Šestáková Wednesday, 28 September 2016 06:50
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2