ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Koordinátorka Stavebnej fakulty pre prácu so študentami so špecifickými potrebami

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.
telefón: 00421 41 513 58 07
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
miestnosť AE 206 (2. poschodie)
Napísal Janka Šestáková Sobota, 21 Apríl 2018 15:31
 

Legislatíva

 

Formuláre žiadostí

 

Koordinátorka Žilinskej univerzity v Žiline pre prácu so študentami so špecifickými potrebami

PhDr. Katarína Gažová
telefón: 00421 513 50 38, 00421 903 196 058
e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

http://www.uniza.sk/ssp/index.php

Napísal Janka Šestáková Streda, 15 Október 2014 09:00