UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Coordinator to work with the students with specific needs

Prodekan pre vzdelávanie
Janka Šestáková, Ing. PhD.
phone.: ++421 (0)41 513 5807
fax: ++421 (0) 41 513 5510
email: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
room: AE 206 ( 2nd floor )

Written by Janka Šestáková Saturday, 21 April 2018 15:31
 

Legislatíva

 

Formuláre žiadostí

 

Koordinátorka Žilinskej univerzity v Žiline pre prácu so študentami so špecifickými potrebami

PhDr. Katarína Gažová
telefón: 00421 513 50 38, 00421 903 196 058
e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

http://www.uniza.sk/ssp/index.php

Written by Janka Šestáková Wednesday, 15 October 2014 09:00