ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Dôležité termíny 2018

Deň otvorených dverí: 7. 2. 2018

Termín podania prihlášky - 1. stupeň štúdia, 1. kolo: do 31. 5. 2018 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 1. stupeň štúdia, 1. kolo: 14. 6. 2018

Termín podania prihlášky - 1. stupeň štúdia, 2. kolo: od 26. 6. 2018 do 17. 8. 2018 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 1. stupeň štúdia, 2. kolo: 24. 8. 2018

Termín podania prihlášky - 2. stupeň štúdia, 1. kolo: do 31. 5. 2018 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 2. stupeň štúdia, 1. kolo: 10. 7. 2018

Termín podania prihlášky - 2. stupeň štúdia, 2. kolo: od 20. 7. 2018 do 17. 8. 2018 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 2. stupeň štúdia, 2. kolo: 24. 8. 2018 

Termín podania prihlášky - 3. stupeň štúdia: do 31. 5. 2018 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 3. stupeň štúdia: 28. 6. 2018 

Napísal Administrator Štvrtok, 31 August 2017 06:00