ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Vedecká rada

Členov vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Predsedom vedeckej rady je dekan. Členmi sú prodekani, predseda Akademického senátu fakulty, učitelia, vedeckí pracovníci a významní odborníci z fakultných aj mimofakultných pracovísk schválení akademickým senátom fakulty.

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 14 Marec 2016 11:19
 

Zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 14.06.2018

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 15.03.2018

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 23.11.2017

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 30.03.2017

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 02.12.2016

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 07.04.2016

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 03.12.2015

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 26.03.2015

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 13.11.2014

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 30.04.2014

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 06.03.2014

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 28 Jún 2018 18:10
 

Členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

Predseda

prof. Ing. Josef Vičan Josef, CSc. (SvF UNIZA Žilina, dekan)

Podpredseda

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť)

Členovia

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (KSKM, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (KCS, SvF UNIZA Žilina)

prof. Dr. Ing. Martin Decký (KCS, SvF UNIZA Žilina)

doc. Ing. Marián Drusa, PhD. (KGt, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (SvF STU Bratislava, externý člen)

Ing. Vladimír Gróf, CSc. (Geoexperts, s.r.o. Žilina, externý člen)

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. (VC UNIZA Žilina)

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová (KGd, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (KŽSTH, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. (SvF TU Košice, externý člen)

doc. Ing. Peter Koteš, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy)

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. (KGt, SvF UNIZA Žilina, externý člen)

doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (KTMS, SvF UNIZA Žilina)

Ing. Slavomír Podmanický (REMING CONSULT a. s, Bratislava, externý člen)

doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

Ing. Vladimír Řikovský, CSc. (VUIS - CESTY spol. s r. o. Bratislava, externý člen)

prof. Dr. Ing. Milan Sága (SjF UNIZA Žilina)

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť)

doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc. (ÚSTARCH SAV Bratislava, externý člen)

Ing. Boris Vrábel, PhD. (SKSI Žilina, externý člen)

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová (KTMS, SvF UNIZA Žilina)

Napísal Janka Šestáková Sobota, 21 Apríl 2018 15:26
 

Čestní členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (FAST VUT Brno, dekan)

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (FAST, VŠB - TU Ostrava, dekan)

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng (FAST ČVUT Praha)

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. (SvF TU Košice, dekan)

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (FAST ČVUT Praha, dekan)

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (SvF STU Bratislava, dekan)
Napísal Janka Šestáková Streda, 09 Máj 2018 07:26