ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Akademický senát fakulty je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty v súlade so zákonom a štatútom fakulty (legislatíva). Sleduje plnenie základných cieľov výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Sleduje dodržiavanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody vedeckého bádania, slobody vyučovať a učiť sa v súlade so zásadami demokracie a humanity.

Napíšte senátorom na adresu senat@fstav.uniza.sk.

Napísal Administrator Streda, 02 Jún 2010 10:59
 

Zamestnanecká komora AS SvF UNIZA

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, predseda AS SvF UNIZA
Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., podpredseda AS SvF UNIZA
Ing. Miroslav Brodňan, PhD.
prof. Dr. Ing. Martin Decký
doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.
Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
Ing. Soňa Masarovičová, PhD.
Ing. Daniel Papán, PhD.
Ing. Peter Pisca, PhD.
Ing. Martin Pitoňák, PhD.
doc. Ing. Eva Remišová, PhD.
Ing. Juraj Šrámek, PhD. 
Napísal Janka Šestáková Piatok, 20 Október 2017 09:00
 

Študentská komora AS SvF UNIZA

Ing. Filip Gago

Ing. Matej Hájek

Ing. Katarína Krkošková

Bc. Vojtěch Lampart
Ing. Lucia Orininová
Ing. Eva Pitlová


Napísal Janka Šestáková Piatok, 20 Október 2017 11:02
 

Dokumenty AS SvF UNIZA

Dokumenty AS SvF UNIZA sú uverejnené v sekcii Legislatíva
Napísal Janka Šestáková Utorok, 12 Január 2016 13:19
 

Zápisy zo zasadnutia AS SvF UNIZA

Zápis AS SvF 22.01.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 12.02.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 18.04.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.06.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.10.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.10.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 23.10.2009 (.pdf)
Zápis AS SvF 24.02.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 03.05.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 10.05.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 17.05.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 09.06.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 24.09.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 16.11.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 07.12.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 10.03.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 07.04.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 08.07.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 06.10.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 29.03.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.04.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 06.09.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 25.10.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 22.11.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 22.03.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 02.05.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 03.06.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 05.08.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 17.10.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 21.11.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.02.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 13.03.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 20.03.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 17.04.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 05.05.2014 (.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 07.05.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 12.06.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 20.06.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 30.09.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 28.10.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 02.04.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 12.05.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 10.09.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 08.10.2015 (.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 21.10.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 17.12.2015 (.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 10.06.2016
(.pdf)
Zápis AS SvF 29.09.2016
(.pdf)           Príloha (.pdf)
Zápis AS SvF 19.01.2017 (.pdf)
Zápis AS SvF 06.04.2017
(.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 30.06.2017 (.pdf)
Zápis AS SvF 19.10.2017
(.pdf)
Zápis AS SvF 22.01.2018
(.pdf)
Zápis AS SvF 13.02.2018 (.pdf)
Napísal Janka Šestáková Streda, 14 Február 2018 07:06