UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Prieskumy funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce Žilinskej univrzity v Žiline

Vyhodnotenie prieskumu funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce UNIZA (2017) :: pdf ::

Stanovisko UNIZA k pripomienkam z prieskumu (2017) :: pdf ::

Vyhodnotenie prieskumu funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce UNIZA (2015) :: pdf ::

Stanovisko UNIZA k pripomienkam z prieskumu (2015) :: pdf ::

Vyhodnotenie prieskumu funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce UNIZA (2014) :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Thursday, 12 April 2018 09:28
 

Prieskumy na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Absolventi

 • dotazníkový prieskum 2017  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2016  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2015  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2014  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2013  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2012  :: pdf ::

Študenti

 • dotazníkový prieskum 2016/2017  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2015/2016  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2014/2015  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2013/2014  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2012/2013  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2011/2012  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2010/2011  :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Thursday, 19 October 2017 12:24
 

Overovanie funkčnosti vnútorného systému kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2016 :: pdf ::

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2016 :: pdf ::


Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2013 :: pdf ::

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2013 :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Friday, 19 May 2017 12:28
 

Základné dokumenty Vnútorného systému kvality - Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Smernica Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline č. 1/2017 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 1: Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 2: Zoznam relevantnej riadiacej a preukaznej dokumentácie na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 3: Štatút Rady kvality Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 4: Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Staršie verzie
          Smernica Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline č. 1/2014 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 1: Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 2: Zoznam relevantnej riadiacej a preukaznej dokumentácie na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 3: Štatút Rady kvality Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 4: Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Monday, 10 April 2017 08:58
 

Rada kvality na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Členovia Rady kvality Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline:

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka, prodekan SvF UNIZA pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., prodekanka SvF UNIZA pre študijnú a pedagogickú činnosť, predsedkyňa Rady kvality SvF UNIZA

doc. Ing. Mária Trojanová, CSc., členka Rady kvality UNIZA

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., dekan SvF UNIZA

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, manažérka kvality SvF UNIZA


Written by Janka Šestáková Monday, 12 January 2015 08:12
 

Samohodnotiaca správa CAF Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Príručka modelu CAF 2013  :: pdf ::

Samohodnotiaca správa CAF SvF UNIZA 2008  :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Monday, 05 May 2014 11:54
 

Politika kvality - Žilinská univerzita v Žiline

Politika kvality Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Written by Janka Šestáková Monday, 02 December 2013 07:01
 

Základné dokumenty Vnútorného systému kvality - Žilinská univerzita v Žiline

Smernica Žilinskej univerzity v Žiline č. 113 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 1: Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 2: Zoznam relevantnej riadiacej dokumentácie Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 3: Štatút Rady kvality Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 4: Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality  :: pdf ::
Written by Janka Šestáková Monday, 02 December 2013 06:45