ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2015)

Napísal Janka Šestáková
Streda, 10 Máj 2017 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Diplomová práca a jej obhajoba
Odborná rozprava pre zameranie cestné staviteľstvo
Odborná rozprava pre zameranie objekty dopravných stavieb
Odborná rozprava pre zameranie železničné staviteľstvo