ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Pozemné staviteľstvo (2009)

Napísal Janka Šestáková
Streda, 04 Máj 2016 14:29
Povinné predmety
P1 ... Konštrukcie budov
P2 ... Statika stavebných konštrukcií
Voliteľné predmety
V1 ... Betónové konštrukcie
V2 ... Kovové konštrukcie
V3 ... Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie
V4 ... Technické zariadenie budov

V5 ... Zakladanie stavieb
Poznámka
Študent si volí jeden z voliteľných predmetov (V1 až V5)