ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Geodézia a kartografia (2009)

Napísal Janka Šestáková
Utorok, 19 Máj 2015 15:20
Povinné predmety
P1 ... Geodézia
P2 ... Topografia
Voliteľné predmety
V1 ... Kataster nehnuteľností
V2 ... Kartografia
V3 ... Informačné systémy
V4 ... Spracovanie a analýza meraní
V5 ... Fotogrametria
V6 ... Železničné staviteľstvo
V7 ... Dopravné inžinierstvo (aktualizované 19. 5. 2017)
Poznámka
Študent si volí jeden z voliteľných predmetov (V1 až V7)