ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia - externá forma štúdia

Napísal Janka Šestáková
Utorok, 10 Júl 2018 11:00
geodézia a kartografia (študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program v externej forme štúdia nerealizuje

staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov bakalárskeho štúdia v externej forme je 4 akademické roky.