prijímacie konanie na bakalárske štúdium - 2. kolo

23. 8. 2019 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy bakalárskeho štúdia, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 21. 6. 2019. Štúdium sa začína 1. 9. 2019.

 
prijímacie konanie na inžinierske štúdium - 2. kolo

23. 8. 2019 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy inžinierskeho štúdia, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 15. 7. 2019. Štúdium sa začína 1. 9. 2019.