prijímacie konanie na bakalárske štúdium - 1. kolo

14. 6. 2019 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy bakalárskeho štúdia staviteľstvo, geodézia a kartografia, technológia a manažment stavieb a pozemné staviteľstvo. Štúdium sa začína 1. 9. 2019.