prijímanie prihlášok na bakalárske štúdium - 1. kolo

31. 5. 2019 sa končí v prvom kole prijímacieho konania prijímanie prihlášok na bakalárske štúdium, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline od akademického roku 2019/2020. Podmienky prijímacieho konania.
 
prijímanie prihlášok na inžinierske štúdium - 1. kolo

31. 5. 2019 sa končí v prvom kole prijímacieho konania prijímanie prihlášok na inžinierske štúdium, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline od akademického roku 2019/2020. Podmienky prijímacieho konania.
 
koniec skúškového obdobia - letný semester - končiaci študenti

31. 5. 2019 sa končí skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej a v externej forme štúdia. Termín platí pre študentov, ktorí sú v akademickom roku 2018/2019 zapísaní v poslednom roku štúdia.