začiatok skúškového obdobia - letný semester

20. 5. 2019 sa začína skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej a v externej forme štúdia.Termín platí pre študentov, ktorí sú v akademickom roku 2018/2019 zapísaní v inom ako v poslednom roku štúdia.