ukončenie výučby - letný semester

17. 5. 2019 je posledný deň výučby v iných ako v končiacich ročníkoch v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej forme štúdia.