Medzinárodná konferencia ŠVOČ 2019

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastňujú študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina, sa bude konať 16. mája 2019 pôde SvF UNIZA.

::oficiálna stránka::